բարեբաստութիւն

բարեբաստութիւն

Dasnabedian 1995: 423

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 22,32
bonheur

freq: 1


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԲԱՐԵԲԱՍՏՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 445 Chronological Sequence: 6c, 10c Տ. ԲԱՐԵԲԱԽՏՈՒԹԻՒՆ. εὑτυχία, εὑδαιμονία եւն. *Սահման բարեբաստութեան՝ Աստուծոյ մերձաւորութեան գալուստ է: Սկիզբն եւ վախճան բարեբաստութեան՝ կարե՛լ զԱստուած տեսանել է: Որում բաւական եղեւ զհայրն եւ զարարիչն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱՐԵԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 446 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 11c գ. εὑπραγία, εὑπραξία bona opera Գործելն զգործս բարիս, եւ գործք բարեաց. առաքինի քաղաքավարութիւն. առաքինութիւն. *Որ արարեր լտիւս ʼի զբօսանս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱՐԵԽԱՌՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 447 Chronological Sequence: 5c, 6c, 7c, 8c գ. εὑκρασία bona temperies Բարւոք խառնուած՝ բնական չափակցութեամբ յի՛նչ եւ իցէ իրս. ... *Ըստ օդոյ եւ տարեւորականաց ժամանակաց բարեխառնութեան. Փիլ. իմաստն.: *Յայսպիսում բարեխառնութեան օդոց. Խոր.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱՐԵՄԱՍՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 452 Chronological Sequence: 6c, 10c, 12c, 13c գ. Վիճակ բարւոյ մասին. հաղորդ, կամ ժառանգ լինել բարեաց. բարեբաստութիւն. երջանկութիւն. շնորհք. փառք. *Ի մանկութենէ մերմէ ցանկացեալ եմք բարեմասնութեան սրբոց քոց. Եղիշ. ՟Ը: *Զի զյաղթանակ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱՐԵՐՋԱՆԿՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 457 Chronological Sequence: 6c, 12c, 13c գ. Երջանկութիւն մեծ. բարեբաստութիւն. սրտի դիւր. անդորրութիւն. *Արդարեւ առաքինութիւն բարերջանկութիւն է. Սահմ. ՟Ը: *Ունայնանայ մարդոյ բարերջանկութիւն ʼի կենցաղս: Յուսաս դու յԱստուած, եւ նա… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱՐԵՓԱՌՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 458 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 11c, 12c գ. εὑκλεία, εὑκοσμία, εὑδαιμονία splendor nominis, gloria, felicitas Բարեփառն գոլ՝ ըստ ամենայն առման. փառք եւ պանծանք. շուք մեծ. շքեղութիւն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱՐՕՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 469 Chronological Sequence: 5c, 6c, 10c, 12c, 13c գ. εὑημερία dies faelix Ունելն զբարի օր, կամ զերջանիկ աւուրս. բարեկենդանութիւն, բարեկեցութիւն, բարեբաստութիւն, երջանկութիւն, յաջողութիւն. աղէկ օր, օրեր. ... *Սովորեցին յաղօթս կալ ...… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԵՐՋԱՆԿՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0703 Chronological Sequence: 6c, 10c գ. εὑτυχία, εὑδαιμονία, εὑπραγία felicitas Երջանիկ վիճակ. երանութիւն. բարեբաստութիւն. ... *Յաւետագոյն խմբեալ երջանկութիւնք. Պիտ.: *Երջանկութիւն խոստովանելի ամենայն երկրի: Զփառս եւ զերջանկութիւն:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԻՑԻՒ — ( ) NBH 1 0873 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 10c, 14c մ.մջ. ԻՑԻ՞Ւ. ԻՑԻ՞Ւ ԹԷ. αἵθε, οἵθε utinam! Իցէ իւիք թէ. ի՞ւ. եւ ո՞ւր իցէ. Երբ իցէ. երանի՜ թէ. օշ թէ, ա՛խ թէ, հա՛յ թէ, ո՞ւր էր թէ. ... *Մակբայք՝ ըղձիցն նշանակք. իցիւ, օշ. գուշ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՉԱՐԱԴԻՒՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0565 Chronological Sequence: 5c, 6c գ. κακοδαιμονία, βαριδαιμονία horrenda impietas mali genii vel ingenii, et infelicitas, miseria, infelix fortuna premens եւն. Չարադեւ գոլն. գործ չարադեւ անձին. յետին չարութիւն. եւ Չարաբաստութիւն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՓԱՌԱԲԱՍՏՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0933 Chronological Sequence: 6c, 12c գ. Փառացի բաստի կամ բախտի վիճակիլն. բարեբաստութիւն. երջանիկ վիճակ. բարեբախտութիւն. ... *Զնորակերտն ժառանգեցից փառաբաստութիւն. . . Զրկեցայ յառաջնակն փառաբաստութեանց: Յոյս խնդացուցանօղ, անհոգ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.